Udhëzues

Udhëzuesi është i përpiluar në atë formë që ju të mund të ndiqni instruksionet se si të ndërmerrni çdo hap për të ndihmuar në misionin e Digital Kosovo. Është e rëndësishme që kujdesshëm të lexoni çdo pjesë dhe të mos tejkaloni asnjë prej tyre. Sidoqoftë, nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me procedurat luteni që të kontaktoni ekipin e Digital Kosovo në info@digitalkosovo.org.

nje

Mbledh informacione

Presim që individët të cilët janë duke mbledhur informacione të arrijnë që t’ishtojnë të dhënat të paktën prër tri prej tyre cdo dit. Luteni që të lexoni të gjitha udhëzimet me kujdes në secilën pjesë të rekomanduar.

Continue
dy

Kërkesat mostër

Luteni të gjeni këtu kërkesat mostër të cilat mund t’i përdorni për t’i dërguar tek institucionet që keni zgjedhur. Jeni të lirë të bëni ndryshimet që i shihni sit ë nevojshme por keni kujdes të mbeteni profesional në kërkesën tuaj.

Continue
tre

Toni i kërkesës suaj

Derisa një email është formë më pak formale e komunikimit sesa shkrimi i një letre zyrtare, inkurajoheni që të jeni formal në kërkesën që dërgoni. Kontrollimi për gabime gjuhësore mund të ju ndihmojë që të leni përshtypje pozitive kur mesazhi juaj pranohet nga institucioni i caktuar.

Continue
kater

Vlerësimi i përgjigjieve

Vlerësimi i rezultateve është shumë i rëndësishëm për suksesin e projektit. Prandaj, ju lutem sigurohuni që të ndjekni të gjitha udhëzimet dhe të ndërmarrni veprimet e kërkuara. Pas dërgimit të emailit tek një institucion përkatës ju lutemi kujdesuni të kontrolloni emailin tuaj dhe të shini përgjigjet që ju merrni.

Continue