Strategjia për Diplomaci Digjitale

111
STRATEGJIA DIGJITALE

Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës në vazhdimësi është duke punuar në përfshirjen e Kosovës në infrastrukturën e internetit në botë, e njëkohësisht është duke punuar në kanale të ndryshme online për përmirësimin e perceptimit për Kosovën në mbështetje të zhvillimit ekonomik, politik e kulturor të vendit.
Një gjë e tillë është duke u realizuar me mbështetjen e Fondacionit IPKO, Ambasadës Norvegjeze dhe Këshillit Britanik në Kosovë.


Take Action


Rreth Digital Kosovo

Nëse doni që ta shihni Kosovën në më shumë uebsajte të cilat ju përdorni, mësoni se si ju mund të mbështesni kampanjën tonë.

Continue

Dërgo kërkesë

E kemi bërë të thjeshtë dhe lehtë të procedurën e kontaktimit të organizatave dhe ueb faqeve që t’iu kërkoni përfshirjen e Kosovës në platformat e tyre online.

Continue

Raporto sukses

Sapo të shihni ndonjë ueb faqe që e ka integruar Kosovën në listën e tyre, është shumë e rëndësishme që një informacion të tillë ta ndani me ne.

Continue