Kosova shtohet si lokacion në Google

Google Headquarter
PROGRESI MË I MADH

Google tashmë ka nisur procesin e përfshirjes së Republikës së Kosovës në shërbimet dhe produktet e veta. Ndryshimet e fundit në përfshirjen e informacionit për lokacionin nënkuptojnë se tash Kosova mund të zgjedhet si lokacion në shërbimet dhe produktet e Google, duke bërë kështu të mundur edhe shikimin e të dhënave në Google Analytics.

Në vazhdimësi jemi duke kërkuar nga përdoruesit që të kontribuojnë në shtimin e hartës së Kosovës në Google Map Maker, diçka kjo që do të ishte ndihmesë e madhe në integrimin e Kosovës në Google Maps.

Shih statusin e Google (link)


Take Action


Rreth Digital Kosovo

Nëse doni që ta shihni Kosovën në më shumë uebsajte të cilat ju përdorni, mësoni se si ju mund të mbështesni kampanjën tonë.

Continue

Dërgo kërkesë

E kemi bërë të thjeshtë dhe lehtë të procedurën e kontaktimit të organizatave dhe ueb faqeve që t’iu kërkoni përfshirjen e Kosovës në platformat e tyre online.

Continue

Raporto sukses

Sapo të shihni ndonjë ueb faqe që e ka integruar Kosovën në listën e tyre, është shumë e rëndësishme që një informacion të tillë ta ndani me ne.

Continue