Kosova integrohet në W3C

tim-bernes-lee
DIPLOMACIA DIGJITALE

Bumi i nëntorit të njohjeve nga gjigant të internetit që janë duke e integruar Kosovën në platformat e tyre online ka arritur kulmin. Me shtimin e Kosovës në listën e shteteve nga World Wide Web Consortium, Diplomacia Digjitale e Kosovës shkon një hap përpara në përmbushjen e misionit të vet. Falë përkushtimit të një komuniteti aktiv, organizata kryesore e standardizimit për World Wide Web (që ka shkurtesën www apo w3) ka shtuar Kosovën në listën e shteteve dhe ka shprehur kënaqësinë e mirëpritjes së organizatave nga Kosova që dëshirojnë të bëhen pjesë e komunitetit Ë3C.

World Wide Web Consortium (W3C) është organizata kryesorei ndërkombëtare për World Wide Web. E themeluar dhe udhëhequr ngas Tim Berners- Lee ky konzorcium përbëhet nga organizata anëtare që bashkëpunojnë në zhvillimin e standardeve për World Wide Web.


Take Action


Rreth Digital Kosovo

Nëse doni që ta shihni Kosovën në më shumë uebsajte të cilat ju përdorni, mësoni se si ju mund të mbështesni kampanjën tonë.

Continue

Dërgo kërkesë

E kemi bërë të thjeshtë dhe lehtë të procedurën e kontaktimit të organizatave dhe ueb faqeve që t’iu kërkoni përfshirjen e Kosovës në platformat e tyre online.

Continue

Raporto sukses

Sapo të shihni ndonjë ueb faqe që e ka integruar Kosovën në listën e tyre, është shumë e rëndësishme që një informacion të tillë ta ndani me ne.

Continue