Progresi më i madh: Aeroporti i Lubjanës

Si rezultat i një korrespondence të vazhdueshme me Aeroportin e Lubjanës kemi arritur që të shënojmë progres të jashtëzakonshëm në përditësimin e sistemit të tyre, por jo vetëm. Në gjithashtu jemi dakorduar që të përgatisim udhëzues të cilin Aeroporti i Lubjanës do ua dërgojë partnerëve të vet. Shih statusin e Aeroportit të Lubjanës

Lju600400