Toni i kërkesës suaj

The guides are designed so that you can follow detailed instructions on how to handle each task step-by-step. It is important that you read every part carefully and do not skip any of the instructions. However, If you have any questions regarding the process please contact the Digital Kosovo team at info@digitalkosovo.org.

Mostrat për një email zyrtar për qëllim të këtij projekti mund t’i gjeni në pjesën e mostrave në anën e djathtë.

Nëse jeni njëri nga ata që emalin e përdorni vetëm për të kontaktuar me miq, shkrimi zyrtar i një të tilli mund të tingëlloi shumë më ndryshe për ju. Nuk është edhe aq e njëjtë me shkrimin e një letre zyrtare, por përfundimisht është një hap i madh në atë drejtim. Qartësia, saktësia dhe të qenit korrekt janë çelësi. Për të shkruar një email zyrtare/formale luteni që të ndiqni këto udhëzime të shkruara më poshtë:

1. Përdoreni një adresë naturale. Adresa juaj e emailit duhet të jetë variacion i emrit tuaj e jo pseudonim. Përdorini në mënyrë të duhur simbolet për tu siguruar se ne email adresën tuaj keni emrin dhe mbiemrin por jo edhe shkronja apo numra te tjerë. Asnjëherë mos përdorni një adresë jo profesionale. Asnjë njeri nuk do ju marr seriozisht dhe nuk do përgjigjet në kërkesën tuaj nëse shkruani ta zëmë me një adresë të tillë: monsigneur.rush.manback@slip’nslides.net.

2. Përdorni një subjekt të shkurtër dhe adekuat. Shmangni zgjatjen e panevojshme të fjalëve në subjekt, por sigurohuni se në subjekt përfshihen informacione që tregojnë për përmbajtjen e emailit. Nëse është e mundur, përfshini fjalë kyçe të cilat janë të lehta për tu mbajtur mend edhe për tu gjetur në një inbox të mbushur plot. Për shembull “Kërkesë për ta njohur Kosovën” është mjaftueshëm e specifikuar që qëllimi të mos ngatërrohet me diçka tjetër.

3. Përdorni përshëndetjen e duhur. Është i preferueshëm adresimi i kërkesës tek marrësi me emër. Përdorni titullin e marrësit (Mr. Mrs. Ms. apo Dr.) shoqëruar me mbiemrin dhe një presje apo hapësirë. Mund edhe të nisni përshëndetjen me “Dear…” por “Hello” është e pranueshme gjithashtu. Përdorimi i mbiemrit është më formal dhe duhet të përdoret përveç në rastet kur keni ndonjë marrëdhënie më të afërt me marrësin, kur edhe mund t’i drejtoheni me emër. Nëse nuk e dini emrin e personit të cilit i dërgohet kërkesa përdoreni “Dear Sir/ Madam”.

4. Prezantoni veten qysh në paragrafin e parë. Po ashtu është e rëndësishme të shkruani edhe arsyen pse i drejtoheni marrësve dhe se si e keni gjetur kontaktin e tyre.

5. Shkruani mesazhin. Sigurohuni që të shkruani konkretisht dhe sipas planit. Nëse kërkesa është e pastrukturuar marrësi mund t’i tejkaloj detajet e rëndësishme. Përpiquni të shkruani mesazhin në paragrafë sipas temës dhe ta bëni atë më të rrjedhshëm. Emaili nuk duhet të përmbajë më shumë se pesë paragrafë dhe secili paragraf nuk duhet të ketë më shumë sesa pesë fjali. Shtojini hapësira në mes të secilit paragraf. Sigurohuni të mos shkruani në mënyrë jo formale.

6. Përdorni formën e duhur për ta mbyllur kërkesën. Kjo do të varet nga pranuesi që keni identifikuar. Shembuj për tu përdorur:
Yours sincerely,
Yours cordially,
Respectfully,
Best,

Emri juaj

7. Nënshkruajuni me emrin tuaj të plotë. Nëse keni një titull pune përfshijeni në të njëjtin rresht pas emrit dhe gjithashtu shtoni edhe emrin e kompanisë apo ueb faqen pas kësaj. Nëse nuk keni titull pune por keni blogun tuaj apo ueb faqen që lidhet me kërkesën që shkruani luteni që të përfshini edhe linkun poshtë emrit. Nëse emaili është i lidhur për punë, atëherë luteni që të shtoni vetëm uebfaqe apo blogje që lidhen me të.

8. Rilexojeni përmbajtjen e kërkesës. Sigurohuni se nuk keni harruar ndonjë detaj të rëndësishëm dhe nuk e keni ripërsëritur veten. Leximi me zë i kërkesës që keni shkruar apo ndihma e një lexuesi tjetër janë format më të mira për të pasur një perspektivë ndryshe në atë që keni shkruar.

9. Korrigjojini gabimet gramatikore. Nëse sistemi ku jeni duke shkruar kërkesën nuk ju mbështetë me korrigjimet gramatikore do ishte mirë sikur ta kopjonit tekstin në një dokument tjetër dhe të përmirësoni ndonjë gabim që mund të ju ketë ikur.

10. Mos harroni se mund të përdorni gjithmonë kërkesat mostra që kemi përgatitur për ju e që mund t’i gjeni në këtë ueb faqe.

Templates

We have identified these likely scenarios that you may encounter as you gather data of each airport, university, post telecom, top internet properties. The example below is for the case of an airport:
- Kosovo is on the map, listed and well recognised (no further action is required)
- Kosovo is NOT recognised by the airport
- Kosovo is not on the map and the airport has no connecting flight to Kosovo
- The website claims Kosovo IS recognised but data cannot be found. Research again
- Critical information on an airport is missing. Find and fill in missing information.

These are templates of the letters to be sent out. Follow the showcased layout, and response given when faced with the following scenarios.


Case Scenario 1

Pristina is listed under Serbia, although the map of Kosovo is separate from that of Serbia.

Case Scenario 2

When there are no flights to Pristina and Kosovo’s territories are mapped wrongly under Serbia and Montenegro.

Case Scenario 3

No direct flight to Pristina from this airport, Kosovo and Pristina are not mentioned on the webpage and Kosovo’s territories is mapped under Serbia

Case Scenario 4

When the location of the airport is listed as Pristina, Kosovo, Serbia

Case Scenario 5

Kosovo map is separated from Serbia but Pristina is listed under the state of Serbia.

Case Scenario 6

Pristina is listed under Kosovo, however the map is not separate from Serbia

Case Scenario 7

Pristina is listed and there are no reference made to Serbia: however, Kosovo is listed in the map of Serbia

Case Scenario 8

When Pristina International Airport Adem Jashari is listed as located in Pristina, Kosovo, Serbia and Kosovo is not found in the map.

Case Scenario 9

Template for University

Email footer

It’s always good to add ot the end of your email references that prove the content you are writing, in this case the ICJ decision.

The Republic of Kosovo is a country located in South-Eastern Europe. The Republic of Kosovo is recognised by majority of States of the international community and is a member of the International Monetary Fund, World Bank, the European Bank for Reconstruction and Development and other important international organisations and forums of States. In July 2011, the International Court of Justice (ICJ) ruled [1] that Kosovo’s declaration of independence did not violate international law.

Abbreviations Used in Letter Writing:
The following abbreviations are widely used in letters:
  • Asap = as soon as possible
  • cc = carbon copy (when you send a copy of a letter to more than one person, you use this abbreviation to let them know)
  • Enc. = enclosure (when you include other papers with your letter)
  • Pp. = per procuration (A Latin phrase meaning that you are signing the letter on somebody else's behalf; if they are not there to sign it themselves, etc.)
  • PS = postscript (when you want to add something after you've finished and signed it)
  • pto (informal) = please turn over (to make sure that the other person knows the letter continues on the other side of the page)
  • RSVP = please reply


Take Action


Rreth Digital Kosovo

Nëse doni që ta shihni Kosovën në më shumë uebsajte të cilat ju përdorni, mësoni se si ju mund të mbështesni kampanjën tonë.

Continue

Dërgo kërkesë

E kemi bërë të thjeshtë dhe lehtë të procedurën e kontaktimit të organizatave dhe ueb faqeve që t’iu kërkoni përfshirjen e Kosovës në platformat e tyre online.

Continue

Raporto sukses

Sapo të shihni ndonjë ueb faqe që e ka integruar Kosovën në listën e tyre, është shumë e rëndësishme që një informacion të tillë ta ndani me ne.

Continue