Mbledh informacione

The guides are designed so that you can follow detailed instructions on how to handle each task step-by-step. It is important that you read every part carefully and do not skip any of the instructions. However, If you have any questions regarding the process please contact the Digital Kosovo team at info@digitalkosovo.org.

Kërkimi i të dhënave

Ju duhet të mblidhni informacione të cilat mund t’i siguroni nga institucione publike. Kriteret e përdorura në grumbullimin e të dhënave janë të kategorizuara dhe secila përfaqëson një fushë të rëndësishme informacioni.

Një shembull:

 • Kategoria: Aeroporte
 • Kriteri: A e ka të listuar Kosovën në hartë?
 • Përgjigja: Po

Kategoria e informacionit:

 • – Emri i aeroportit
 • – Vendi
 • – Adresa e kontaktit
 • – Email
 • – Telefoni
 • – A ka ky institucion hartë? A është e listuar Kosova në të?
 • – A ka listë të shteteve? A është e listuar Kosova në të?
 • – Informacionet e fluturimeve? A është e listuar Prishtina nën Kosovën?
 • – Informacione të tjera

Procesi

Ju duhet të mblidhni informacionet e listuara më poshtë nga një listë publike e 100 institucioneve duke përfshirë këtu aeroporte, institucione publike, posta dhe faqe interneti. Mesatarja për informacionet e grumbulluara në baza ditore parashihet të jetë nga tri institucione në dit. Pas verifikimit institucioni do të shtohet në ueb faqen e Digital Kosovo. Ju gjithashtu mund të filloni kërkimet për institucione dhe të ndihmoni në dërgimin përpara të këtij projekti. Për të shmangur ndonjë paqartësi gjatë procesit kujdesuni që të lexoni çdo sugjerim me kujdes dhe t’i përmbaheni udhëzimeve të dhëna. Gjithashtu, mos harroni të dërgoni rezultatet tuaja tek ekipi në info@digitalkosovo.org.

Nëse e dhëna e specifikuar nuk është e përcaktuar mirë në ueb faqen e institucionit, sugjeroheni që t’i bëni një print screen dhe të konsultoheni me ekipin e Digital Kosovo.

Burimet

Lista më poshtë mëton të ju ndihmojë në kërkimin tuaj duke ju ofruar vegëza për informacionet respektive në ueb, në dispozicion pa pagesë. Përfshirja në listë nuk nënkupton që e vërteta absolute gjendet në këto ueb faqe, prandaj gjithmonë shiheni me syrin kritik dhe krahasojini informacionet në mes të burimeve.

Freebase
Freebase është bazë e bashkëpunimit të dijes që e përbëjnë të dhëna të krijuara nga anëtarët e këtij komuniteti. Është një koleksion online i të dhënave që vilen nga burime të ndryshme duke përfshirë këtu edhe kontribuuesit individual në “wiki”.
http://www.freebase.com/

CrunchBase
CrunchBase është një ueb faqe që u lejon përdoruesve që të shikojnë të dhënat teknologjike të kompanive nga baza e tyre e të dhënave.
http://www.crunchbase.com/

LinkedIn
LinkedIn është rrjet që liston profesionistët që vijnë nga profile të ndryshme.
http://www.linkedin.com

Nëse keni ndonjë pyetje ose rekomandim për burime të besueshme që nuk janë të përfshira në Google index, do të ishim të gatshëm që t’i listonim.

 

Templates

We have identified these likely scenarios that you may encounter as you gather data of each airport, university, post telecom, top internet properties. The example below is for the case of an airport:
- Kosovo is on the map, listed and well recognised (no further action is required)
- Kosovo is NOT recognised by the airport
- Kosovo is not on the map and the airport has no connecting flight to Kosovo
- The website claims Kosovo IS recognised but data cannot be found. Research again
- Critical information on an airport is missing. Find and fill in missing information.

These are templates of the letters to be sent out. Follow the showcased layout, and response given when faced with the following scenarios.


Case Scenario 1

Pristina is listed under Serbia, although the map of Kosovo is separate from that of Serbia.

Case Scenario 2

When there are no flights to Pristina and Kosovo’s territories are mapped wrongly under Serbia and Montenegro.

Case Scenario 3

No direct flight to Pristina from this airport, Kosovo and Pristina are not mentioned on the webpage and Kosovo’s territories is mapped under Serbia

Case Scenario 4

When the location of the airport is listed as Pristina, Kosovo, Serbia

Case Scenario 5

Kosovo map is separated from Serbia but Pristina is listed under the state of Serbia.

Case Scenario 6

Pristina is listed under Kosovo, however the map is not separate from Serbia

Case Scenario 7

Pristina is listed and there are no reference made to Serbia: however, Kosovo is listed in the map of Serbia

Case Scenario 8

When Pristina International Airport Adem Jashari is listed as located in Pristina, Kosovo, Serbia and Kosovo is not found in the map.

Case Scenario 9

Template for University

Email footer

It’s always good to add ot the end of your email references that prove the content you are writing, in this case the ICJ decision.

The Republic of Kosovo is a country located in South-Eastern Europe. The Republic of Kosovo is recognised by majority of States of the international community and is a member of the International Monetary Fund, World Bank, the European Bank for Reconstruction and Development and other important international organisations and forums of States. In July 2011, the International Court of Justice (ICJ) ruled [1] that Kosovo’s declaration of independence did not violate international law.

Abbreviations Used in Letter Writing:
The following abbreviations are widely used in letters:
 • Asap = as soon as possible
 • cc = carbon copy (when you send a copy of a letter to more than one person, you use this abbreviation to let them know)
 • Enc. = enclosure (when you include other papers with your letter)
 • Pp. = per procuration (A Latin phrase meaning that you are signing the letter on somebody else's behalf; if they are not there to sign it themselves, etc.)
 • PS = postscript (when you want to add something after you've finished and signed it)
 • pto (informal) = please turn over (to make sure that the other person knows the letter continues on the other side of the page)
 • RSVP = please reply


Take Action


Rreth Digital Kosovo

Nëse doni që ta shihni Kosovën në më shumë uebsajte të cilat ju përdorni, mësoni se si ju mund të mbështesni kampanjën tonë.

Continue

Dërgo kërkesë

E kemi bërë të thjeshtë dhe lehtë të procedurën e kontaktimit të organizatave dhe ueb faqeve që t’iu kërkoni përfshirjen e Kosovës në platformat e tyre online.

Continue

Raporto sukses

Sapo të shihni ndonjë ueb faqe që e ka integruar Kosovën në listën e tyre, është shumë e rëndësishme që një informacion të tillë ta ndani me ne.

Continue