Vlerësimi i përgjigjieve

The guides are designed so that you can follow detailed instructions on how to handle each task step-by-step. It is important that you read every part carefully and do not skip any of the instructions. However, If you have any questions regarding the process please contact the Digital Kosovo team at info@digitalkosovo.org.

Ajo çfarë duhet të bëni pasi keni pranuar një përgjigjie

Pas dërgimit të kërkesës në institucionin gjegjës luteni që të kontrolloni emailin tuaj për të parë nëse do pranoni përgjigjie.

Nëse institucioni gjegjës ka një përgjigjie pozitive dhe ata e kanë bërë ndryshimin që e keni kërkuar atëherë shkoni në faqen e statusit të institucionit dhe mbushni formën në pjesën e diskutimit “Çfarë mund të përmirësojmë në këtë faqe”.

Nëse përgjigjia që keni pranuar sugjeron që ata janë duke e konsideruar kërkesën tuaj, sigurohuni që këta persona janë përgjegjës për bërjen e ndryshimit të kërkuar.

Nëse përgjigjia që pranoni tregon se departamenti ku keni drejtuar kërkesën ka qëndrim pozitiv ndaj saj por nuk është përgjegjës për ndryshimin e kërkuar, sigurohuni që të na bëni me dije se cili është departamenti përgjegjës në mënyrë që ne të adresojmë kërkesën në adresën e duhur.

Nëse nuk përgjigjen ndaj kërkesës suaj ju gjithmonë mund të dërgoni edhe një herë email për të inkurajuar veprimet nga ana e tyre.

Templates

We have identified these likely scenarios that you may encounter as you gather data of each airport, university, post telecom, top internet properties. The example below is for the case of an airport:
- Kosovo is on the map, listed and well recognised (no further action is required)
- Kosovo is NOT recognised by the airport
- Kosovo is not on the map and the airport has no connecting flight to Kosovo
- The website claims Kosovo IS recognised but data cannot be found. Research again
- Critical information on an airport is missing. Find and fill in missing information.

These are templates of the letters to be sent out. Follow the showcased layout, and response given when faced with the following scenarios.


Case Scenario 1

Pristina is listed under Serbia, although the map of Kosovo is separate from that of Serbia.

Case Scenario 2

When there are no flights to Pristina and Kosovo’s territories are mapped wrongly under Serbia and Montenegro.

Case Scenario 3

No direct flight to Pristina from this airport, Kosovo and Pristina are not mentioned on the webpage and Kosovo’s territories is mapped under Serbia

Case Scenario 4

When the location of the airport is listed as Pristina, Kosovo, Serbia

Case Scenario 5

Kosovo map is separated from Serbia but Pristina is listed under the state of Serbia.

Case Scenario 6

Pristina is listed under Kosovo, however the map is not separate from Serbia

Case Scenario 7

Pristina is listed and there are no reference made to Serbia: however, Kosovo is listed in the map of Serbia

Case Scenario 8

When Pristina International Airport Adem Jashari is listed as located in Pristina, Kosovo, Serbia and Kosovo is not found in the map.

Case Scenario 9

Template for University

Email footer

It’s always good to add ot the end of your email references that prove the content you are writing, in this case the ICJ decision.

The Republic of Kosovo is a country located in South-Eastern Europe. The Republic of Kosovo is recognised by majority of States of the international community and is a member of the International Monetary Fund, World Bank, the European Bank for Reconstruction and Development and other important international organisations and forums of States. In July 2011, the International Court of Justice (ICJ) ruled [1] that Kosovo’s declaration of independence did not violate international law.

Abbreviations Used in Letter Writing:
The following abbreviations are widely used in letters:
  • Asap = as soon as possible
  • cc = carbon copy (when you send a copy of a letter to more than one person, you use this abbreviation to let them know)
  • Enc. = enclosure (when you include other papers with your letter)
  • Pp. = per procuration (A Latin phrase meaning that you are signing the letter on somebody else's behalf; if they are not there to sign it themselves, etc.)
  • PS = postscript (when you want to add something after you've finished and signed it)
  • pto (informal) = please turn over (to make sure that the other person knows the letter continues on the other side of the page)
  • RSVP = please reply


Take Action


Rreth Digital Kosovo

Nëse doni që ta shihni Kosovën në më shumë uebsajte të cilat ju përdorni, mësoni se si ju mund të mbështesni kampanjën tonë.

Continue

Dërgo kërkesë

E kemi bërë të thjeshtë dhe lehtë të procedurën e kontaktimit të organizatave dhe ueb faqeve që t’iu kërkoni përfshirjen e Kosovës në platformat e tyre online.

Continue

Raporto sukses

Sapo të shihni ndonjë ueb faqe që e ka integruar Kosovën në listën e tyre, është shumë e rëndësishme që një informacion të tillë ta ndani me ne.

Continue