Kërkesat mostër

The guides are designed so that you can follow detailed instructions on how to handle each task step-by-step. It is important that you read every part carefully and do not skip any of the instructions. However, If you have any questions regarding the process please contact the Digital Kosovo team at info@digitalkosovo.org.

Kërkesa

Ardhja e email-it e ka bërë të shkruarën e letrave më pak të zakonshme, sidoqoftë ato pak letra që do shkruani dinë të jenë shumë të rëndësishme. Në rastin tonë, kërkesa për përfshirjen e Kosovës në ueb faqet zyrtare apo sistemet informuese për pasagjer, universitete, banka apo posta e kompani të telefonive mobile është shumë e rëndësishme. Përpara se të ju tregojmë disa shembuj për dërgimin e një letër- kërkese zyrtare, është e rëndësishme të ceket që ekipi ynë ka identifikuar një mori problemesh sa i përket aeroporteve të cilave duhet tu drejtohemi në mënyrë specifike.

Është e rëndësishme të ceket që të gjitha letrat që dërgohen nga Digital Kosovo duhet të shkruhen në gjuhën angleze. Dërguesit mund të shkruajnë edhe në gjuhë të tjera, varësisht njohurive për gjuhën të cilën e njeh pranuesi i kërkesës. Për shembull ju mund t’i drejtoheni një kompanie gjermane në gjuhën gjermane, gjithmonë duke ndjekur udhëzimet e listuara më poshtë.

Email dhe letrat klasike janë dy gjëra të ndryshme, prandaj edhe duhet të formulohen ndryshe. Për shembull, të gjitha email-et vijnë me të dhëna të automatizuara në të cilat përfshihen (ose të paktën do duhej të përfshinin) të gjitha informacionet që kërkohen për pranuesin në mënyrë që ta kuptoj se kush është dërguesi dhe kujt supozohet se duhet t’i drejtohet ajo letër.
Toni i një emaili zakonisht kërkon më pak formalitete sesa letra e shkruar. Ka disa arsye për një gjë të tillë por ajo më e rëndësishmja është mbytja nga mesazhet spam të cilat i pranojmë çdo dit.

Një përmbledhje e rregullave për shkrimin e letrave zyrtare dhe shkurtesat më të zakonshme

Në gjuhën angleze ka një numër modelesh të cilat duhet të përdoren kur shkruhen letra zyrtare. Për më tepër, duhet të përpiqeni që të shkruani sa më thjeshtë dhe qartë që është e mundur dhe duhet të kujdeseni që të mos e bëni letrën më të gjatë sesa që duhet. Kujtoni që të mos përdorni gjuhë jo formale siç janë trajtat e shkurtra. Letra juaj duhet të jetë e adresuar, formuluar dhe e gjatë sa duhet.

Adresat

 • Adresa juaj

Adresa e kthimit duhet të shkruhet lart, në anën e djathtë të letrës, ose në pjesën qendrore sipër në letër.

 • Adresa e personit të cilit i adresoheni

Skaji i majtë sipër në letrën që dërgoni.

Data

Njerëz të ndryshëm e vendosin datën në pjesë të ndryshme të letrës, qoftë në anën e majtë qoftë në atë të djathtë, apo edhe në rreshtin pas adresës së marrësit të letrës. Duhet që muajin gjithnjë ta shkruani me shkronja.

Përshëndetja

 • I/e nderuar zonjë/zotëri,
  Nëse nuk e dini emrin e personit të cilit i drejtoheni, përdoreni këtë. Është e këshillueshme gjithmonë që të përpiqeni që të gjeni emrin e pranuesit.
 • I nderuar Z. Jenkis,
  Nëse e dini emrin, përdorini titujt (Z. Zn. Znj) dhe vetëm mbiemrin. Nëse po i shkruani një femre dhe nuk e dini nëse është zonjë apo zonjushë, mund të përdorni Ms e cila në gjuhën angleze i referohet të dyjave.

Subjekti

Subjekti i kërkesës duhet të jetë i saktë dhe përmbajtjesorë. Është e zakonshme që subjekti i letrës të vendoset menjëherë pas përshëndetjes. Kjo duhet të jetë më e theksuar apo e nënvizuar. Qëllimi i kësaj është që t’i jepet lexuesit një ide se për çfarë është letra ende pa e lexuar atë.

Përfundimi

Në fund të letrës është e këshillueshme që të përdoren këto përshëndetje:

 • Yours faithfully,
  Këshillohet që ta përfundoni letrën në këtë formë nëse nuk e dini emrin e pranuesit.
 • Yours sincerely,
  Përfundojeni në këtë formë letrën tuaj nëse e dini emrin e pranuesit.
 • Nënshkrimi juaj
  Shkruajeni emrin tuaj, pastaj përfshijeni poshtë nënshkrimit. Nëse mendoni se personi të cilit i shkruani mund të mos e di nëse jeni femër apo mashkull, vendoseni titullin tuaj pas emrit tuaj.

Përmbajtja e një letre zyrtare

 • Paragrafi i parë duhet të jetë i shkurtër dhe duhet të shprehë qartë qëllimin e letrës.
 • Paragrafi apo paragrafët në mes të letrës duhet të përmbajnë informata të rëndësishme që qëndrojnë prapa kërkesës. Shumica e letrave në gjuhën angleze nuk janë shumë të gjata prandaj bëni kujdes që të shkruani vetëm gjërat esenciale dhe koncentrohuni në organizimin e qartë dhe logjikë pa e tepruar.
 • Paragrafi i fundit i një letre formale duhet të përcaktoj çfarë veprimesh priten nga pranuesi (që të përfshihet Kosova në ueb faqe), falënderimi dhe disponueshmëria në rast se kërkohen më shumë informacione prej jush.

Bëni kujdes me korrigjimin e gabimeve të mundshme gjuhësore

Gabimet krijojnë përshtypje të keqe dhe mund të zvogëlojnë efektin të cilin mëtojmë ta arrijmë. Prandaj:

 • Kontrolloni gabimet gjuhësore vet për arsye se korrigjuesi automatik nuk njeh përdorimin e pavend të fjalëve siç janë dose apo does. Kontrolloni për gabime gramatikore. Është theksuar se mund të bëni gabime të tilla prandaj nëse nuk jeni të sigurt vet, kërkoni ndihmën e dikujt tjetër.
 • Kontrolloni fjalitë dhe shenjat e pikësimit. A janë të përfunduara mirë fjalitë? A ndihmojnë shenjat e pikësimit në qartësimin e asaj që po përpiqeni të thoni?
 • Mos u nxitoni: shumë gabime ndodhin për shkak të ngutësisë. Lejojini vetes kohën e duhur për të kontrolluar dhe nëse është e nevojshme edhe për ta rishkruar letrën. Letra është vendimtare për të goditur cakun.

Përdorni tonin e duhur gjuhësor

Është e rëndësishme që të përdoret gjuha e duhur në regjistër të duhur. Shumica e letrave që shkruani nuk kanë nevojë për formalitete, por jo në rastin tonë. Në fakt, ju duhet të përdorni gjuhë të ngjashme të cilën e përdorni në shkrimet akademike. Kjo nënkupton se ju duhet:

 •  Të shmangni gjuhën e përditshme kolegiale dhe zhargonin
 •  Të shmangni shkurtesat (I’m, It’s, etj)
 •  Të shmangni gjuhën subjektive (e tmerrshme, katastrofale, etj)
 •  Të shmangni fjalë të tilla si mirë, bukur, etj.

Duhet gjithmonë të jeni të sjellshëm dhe të reflektoni respekt madje edhe nëse ankoheni. Një mënyrë për ta bërë këtë në gjuhën angleze është përdorimi i foljeve sic janë would, could dhe should. Në vend se të shkruani “ju lutëm më dërgoni” ju mund ta bëni këtë më formale duke iu drejtuar kështu “Do të isha shumë mirënjohës/e nëse do të mund të më dërgonit…”. Sidoqoftë, bëni kujdes të mos e teproni edhe me këtë formë apo të shkruani fjalë shumë të komplikuara e të gjata të cilat tingëllojnë të panevojshme.

Templates

We have identified these likely scenarios that you may encounter as you gather data of each airport, university, post telecom, top internet properties. The example below is for the case of an airport:
- Kosovo is on the map, listed and well recognised (no further action is required)
- Kosovo is NOT recognised by the airport
- Kosovo is not on the map and the airport has no connecting flight to Kosovo
- The website claims Kosovo IS recognised but data cannot be found. Research again
- Critical information on an airport is missing. Find and fill in missing information.

These are templates of the letters to be sent out. Follow the showcased layout, and response given when faced with the following scenarios.


Case Scenario 1

Pristina is listed under Serbia, although the map of Kosovo is separate from that of Serbia.

Case Scenario 2

When there are no flights to Pristina and Kosovo’s territories are mapped wrongly under Serbia and Montenegro.

Case Scenario 3

No direct flight to Pristina from this airport, Kosovo and Pristina are not mentioned on the webpage and Kosovo’s territories is mapped under Serbia

Case Scenario 4

When the location of the airport is listed as Pristina, Kosovo, Serbia

Case Scenario 5

Kosovo map is separated from Serbia but Pristina is listed under the state of Serbia.

Case Scenario 6

Pristina is listed under Kosovo, however the map is not separate from Serbia

Case Scenario 7

Pristina is listed and there are no reference made to Serbia: however, Kosovo is listed in the map of Serbia

Case Scenario 8

When Pristina International Airport Adem Jashari is listed as located in Pristina, Kosovo, Serbia and Kosovo is not found in the map.

Case Scenario 9

Template for University

Email footer

It’s always good to add ot the end of your email references that prove the content you are writing, in this case the ICJ decision.

The Republic of Kosovo is a country located in South-Eastern Europe. The Republic of Kosovo is recognised by majority of States of the international community and is a member of the International Monetary Fund, World Bank, the European Bank for Reconstruction and Development and other important international organisations and forums of States. In July 2011, the International Court of Justice (ICJ) ruled [1] that Kosovo’s declaration of independence did not violate international law.

Abbreviations Used in Letter Writing:
The following abbreviations are widely used in letters:
 • Asap = as soon as possible
 • cc = carbon copy (when you send a copy of a letter to more than one person, you use this abbreviation to let them know)
 • Enc. = enclosure (when you include other papers with your letter)
 • Pp. = per procuration (A Latin phrase meaning that you are signing the letter on somebody else's behalf; if they are not there to sign it themselves, etc.)
 • PS = postscript (when you want to add something after you've finished and signed it)
 • pto (informal) = please turn over (to make sure that the other person knows the letter continues on the other side of the page)
 • RSVP = please reply


Take Action


Rreth Digital Kosovo

Nëse doni që ta shihni Kosovën në më shumë uebsajte të cilat ju përdorni, mësoni se si ju mund të mbështesni kampanjën tonë.

Continue

Dërgo kërkesë

E kemi bërë të thjeshtë dhe lehtë të procedurën e kontaktimit të organizatave dhe ueb faqeve që t’iu kërkoni përfshirjen e Kosovës në platformat e tyre online.

Continue

Raporto sukses

Sapo të shihni ndonjë ueb faqe që e ka integruar Kosovën në listën e tyre, është shumë e rëndësishme që një informacion të tillë ta ndani me ne.

Continue